Retourbeleid

Er kunnen meerdere redenen zijn dat u een product of uw gehele bestelling wenst te retourneren. Voor iedere reden geldt een aparte retourprocedure. Om er voor te zorgen dat uw retourzending zo goed en vlot mogelijk afgehandeld kan worden, Hebben wij een stappen plan uitgewerkt, waarin stap voor stap wordt uitgelegd welke volgorde u het beste kunt aanhouden.U de procedures hieronder vinden.

Heeft u een probleem waar u zelf niet uitkomt en kunnen wij u nog van dienst zijn dan kunt u ook via onze Helpdesk een email sturen.

Retour Voorwaarden

Algemene informatie

Uitgesloten van retour:

 • Producten die door AlleFilmsKijken.com tot stand zijn gekomen in overeenstemming met specifieke specificaties van u als klant zijnde.
 • Kabels, die op maat gesneden zijn.
 • Aangekochte downloads/Online producten
 • Geactiveerde IPTV diensten
 • Producten waarvan u de verzegeling heeft verbroken.
 • Gebruikte artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden, zoals tablets, afstandsbedieningen, headsets en hoofdtelefoons.

Uitgesloten van garantie:

De producten uit onderstaande lijst zijn voorbeelden van verbruiksmaterialen en op deze producten geldt alleen de wettelijke garantie:

 • software
 • cd's & dvd’s
 • iptv
 • tape
 • direct downloads
 • online cursussen

Uiteraard is het uw verantwoordelijkheid om goed voor het product te zorgen. Dit houdt in dat u het product goed dient te onderhouden. Als voorbeeld, bij een afstandbediening komt vuil tussen de knoppen word deze niet met regelmaat schoon gemaakt. In het geval van in-ear monitoren/oordopjes ontstaat vaak verslechtering van het geluid door de aanwezigheid van oorsmeer.

Ook uitgesloten van garantie zijn:

 • Producten die schade hebben als gevolg van ondeugdelijk gebruik.
 • Producten die schade hebben als gevolg van slechte verpakking tijdens transport naar AlleFilmsKijken.com
 • Producten met vocht- of waterschade.
 • Producten met gebroken displays en schermen.
 • De AFK-Box software kan makkelijk worden gekopieerd zonder dat dit kopiëren de staat van het product beïnvloedt. Om illegaal kopiëren te voorkomen verzegelen wij de SD-Kaart van iedere AFK-Box. Zodra u dus de verzegeling verbreekt verliest u uw retourrecht.
 • Voeg een kopie van dit formulier met RMA-nummer bij uw retourzending en vermeld het RMA-nummer duidelijk aan de buitenkant van het pakket.
 • Goederen die retour worden gestuurd dienen onbeschadigd en compleet aangeleverd te worden.
 • U dient de producten in een geschikte omverpakking terug te sturen en geen stickers en/of tape te plakken op de originele verpakking. Het schrijven op de originele verpakking is niet toegestaan.
 • Indien u gebruik wilt maken van volledige restitutie, dient u de producten in originele verpakking te retourneren. Onderstaande punten leiden tot waardevermindering:
  • beschadigde originele doos
  • tape en/of stickers op de originele doos
  • het schrijven op de originele verpakking
  • verscheurde en/of ontbrekende folie
  • viezigheid of krassen op het product
  • gebruikte afstandsbediening (hygiene)
  • ontbrekende en/of kapotte piepschuim in de verpakking
  • ontbrekende en/of kapotte zakjes/kabelbinders
 • Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. Bewaar daarom altijd uw verzendbewijs.
 • Retour verzendkosten worden niet gerestitueerd.

Terugstorten van aankoopbedrag

Alle tegoeden die ontstaan bij een retourzending binnen 5 werkdagen na de dag dat de retourzending in behandeling is genomen teruggestort. Dus uiterlijk binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van verzenden / aanbieden heeft u het geld terug op uw rekening.

AlleFilmsKijken.com heeft naast de garantietermijn van de leverancier ook nog een eigen reparatie-afdeling voor kleine defecten en producten die buiten de garantietermijn vallen.

Voor meer informatie:

Indien er toch nog iets niet duidelijk is of u heeft vragen over bovenstaande voorwaarden, kunt u te allen tijden contact opnemen met onze afdeling aftersales via [email protected]

Herroepingsrecht

Als consument heeft u verschillende rechten. Één van deze rechten is het herroepingsrecht. Als consument heeft u namelijk altijd de mogelijkheid om een product dat u online besteld heeft, binnen een bepaalde periode te kunnen retourneren. Dat is bij iedere online webwinkel het geval. AlleFilmsKijken wil graag transparant zijn in de voorwaarden en rechten die van toepassing zijn. In veel gevallen zijn we juist coulanter dan de regelgeving voorschrijft.

Als webwinkel is AlleFilmsKijken u verplicht u te wijzen op het herroepingsrecht en de voorwaarden die daar mee verbonden zijn. Hier bestaan verschillende voorgeschreven regels voor die we graag aan u kenbaar willen maken:

 • Tot 13 juni 2014 had een consument altijd 7 dagen bedenktijd na ontvangst van het product. De bedenktijd is een periode om het product uit te proberen en vervolgens te beslissen of u het product wenst te behouden of terug te sturen. Na 13 juni is dit verlengd naar 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen mag u het product dusdanig uitpakken en testen dat u kunt beoordelen of het voldoet aan uw verwachtingen.
 • Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht zullen wij het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen. Wij behouden ons het recht voor om te wachten met terugbetaling totdat wij het artikel ontvangen hebben, of totdat u aan heeft kunnen tonen dat u het artikel teruggestuurd heeft.

Indien u een product wenst te retourneren, dan kunt u alle informatie met betrekking tot het terugsturen vinden op onze retourpagina.

Indien u een product heeft besteld en kenbaar wilt maken dat u een product wilt retourneren, kunt u dat doen door middel van onderstaande herroepings-formulier onderaan hier op de pagina staat. Door middel van dit formulier kunt u aangeven dat u het product naar ons terug wilt sturen en de kosten van het product vergoed wilt krijgen. Binnen 48 uur zult u bericht krijgen met een aanvraag formulier.

Het herroepings-formulier is een middel om aan te geven dat u het product wilt gaan terugsturen en is hetzelfde als het formulier dat AlleFilmsKijken gebruikt voor de afhandeling van retourzendingen. Het retourformulier dient dus altijd bijgevoegd te worden bij uw retourzending voor een vlotte en correcte afhandeling van uw retourzending, ongeacht de gewenste vervolgactie.

Het retourformulier van AlleFilmsKijken zelf wordt gebruikt door onze aftersales-afdeling en is naast het retourneren van producten binnen de zichttermijn ook bedoeld voor retouren van producten die aangeboden voor reparatie, herstel of omruiling, al dan niet binnen of buiten de garantieperiode.

Sommige producten die verkocht worden door AlleFilmsKijken, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Hieronder vallen onder andere:

  • Producten vervaardigd conform bijzondere instructies van de consument (maatwerk): Dit kunnen bijvoorbeeld producten zijn zoals kabels die per strekkende meter verkocht worden, speciaal voor u geassembleerd zijn.
  • Makkelijk kopieerbaren producten die niet retourneerbaar zijn wanneer de verzegeling is verbroken, zoals afk-box software en games: Dit kunnen onder meer softwarepakketten zijn, maar eveneens hardware-producten die gebundeld worden met bepaalde software (bv de AFK-Box en waarvan de verzegeling gebroken is, geactiveerde iptv abonnementen kunnen niet geretourneerd worden)
  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken: Dit kunnen producten zijn zoals afstandsbedieningen, toetsenborden, tablets of in-ear oordopjes/hoofdtelefoons die intensief gereinigd zouden moeten worden bij het retourneren van een gebruikt product.

AlleFilmsKijken inspecteert het product bij terugkomst en zal op basis hiervan het volledige bedrag terugstorten, mits het product nog in nieuwstaat verkeert of enkel is uitgepakt om het product te kunnen beoordelen (uitgezonderd uitgesloten producten). Belangrijk is dat het product compleet teruggezonden wordt, dus ook inclusief alle toebehoren die in de verpakking aanwezig zijn. Dit gaat onder meer om de volgende zaken: handleiding, kabels, documentatie, garantiedocumentatie, kortom alles wat in de doos zit en geen onderdeel uitmaakt van de verpakking.

Om te zorgen voor een veilige retourzending van het product, raadt AlleFilmsKijken ten zeerste aan om altijd de originele verpakking te bewaren om het product terug te kunnen sturen. De originele verpakking van het product is namelijk specifiek voor het product ontworpen met de juiste pasvorm en bescherming. Hierdoor is de kans op schade aan het product tijdens transport kleiner. AlleFilmsKijken is verplicht binnen de zichttermijn het aankoopbedrag terug te storten indien het product in nieuwstaat en compleet is, maar zonder de originele verpakking.

Echter, indien schade aan het product ontstaan is wat ook gerelateerd kan worden aan gebruiksschade of onzorgvuldig handelen, kan het zijn dat AlleFilmsKijken een schadevergoeding in rekening brengt, te compenseren met de terugstorting van het aankoopbedrag. Om eventuele geschillen te voorkomen is het daarom aan te raden om de verpakking van het product altijd te bewaren binnen de zichttermijn.

Ook producten die zichtbaar geïnstalleerd en/of intensief gebruikt geweest zijn kunnen worden geretourneerd. Hier geldt echter wel dat de mogelijkheid bestaat dat AlleFilmsKijken een schadevergoeding kan eisen, die gecompenseerd wordt met de terugbetaling van de aankoopprijs.

Indien door onze aftersales medewerkers wordt vastgesteld dat het product te intensief gebruikt is of duidelijke gebruikssporen aanwezig zijn, die duiden op gebruik dat niet onder ‘proberen' valt, kan het voorkomen dat AlleFilmsKijken een schadevergoeding zal opeisen, die verrekend zal worden met de terugstorting van het aankoopbedrag. Mocht u besluiten toch het product te willen houden hierdoor, dan kunt u dit met onze aftersales medewerkers bespreken.

 • Alle producten die intensief gereinigd moeten worden wegens gezondheidsbescherming of hygiëne: dit kunnen producten zijn zoals afstandsbedieningen, toetsenborden, tablets of in-ear oordopjes/hoofdtelefoons bij het retourzenden hiervan krijgt u een waardevermindering van uw tegoed.

De 14 dagen zichttermijn

Voor elk product dat bij AlleFilmsKijken.com besteld is, geldt een zichttermijn van 14 dagen. Deze periode gaat in wanneer u, de klant, het product in bezit heeft. Na het verstrijken van de 14 dagen is de koopovereenkomst een feit.

Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking, indien redelijkerwijze mogelijk. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden. Wat meestal betekent dat u 75% van het oorspronkelijke aankoopbedrag van ons ontvangt.

Indien u het product wenst te retourneren, zal de levering moeten voldoen, conform de door allefilmskijken.com verstrekte instructies. Kijk hiervoor onder de kop “Retour voorwaarden/staat van het product”.

Voor elk product dat bij AlleFilmsKijken.com besteld is, geldt een zichttermijn van 14 dagen en een DOA periode van 7 dagen. Deze periodes gaat in wanneer u, de klant, het product in bezit heeft. Na het verstrijken van de 14 dagen is de koopovereenkomst een feit. Het verschil tussen de 7 dagen DOA periode en de 14 dagen zichttermijn is, dat wanneer het product binnen 7 dagen na ontvangst kapot gaat, u direct aanspraak kan maken op een nieuw product. Wanneer het product buiten deze 7 dagen valt, gaat de garantietermijn in.

Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking, indien redelijkerwijze mogelijk. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Indien u het product wenst te retourneren, zal de levering moeten voldoen, conform de door AlleFilmsKijken.com verstrekte instructies. Kijk hiervoor onder de kop “Retour voorwaarden/staat van het product”.

Garantie

Garantietermijn:

Wanneer uw aangekochte product defect raakt, is het zeer fijn om te weten op welke garantietermijn u recht heeft. Bij gebruiksgoederen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie indien het defect door veelvoudig gebruik komt. Fabricagefouten vallen uiteraard wel onder garantie. Alle aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit.

Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Omdat dit uiteraard per product kan verschillen is er geen wettelijke termijn vastgelegd. AlleFilmsKijken.com biedt op al haar producten 1 jaar garantie, met uitzondering van de producten die onder de kop “uitgesloten van Retour en Garantie” worden genoemd. let op! deze producten vallen wel onder de wettelijke garantie. De 1 jaar garantie houdt in dat de opgegeven termijn van de leverancier als eerste ingaat en AlleFilmsKijken.com het overige deel aanvult en voor haar rekening neemt tot de 1 jaar verstreken is.

“Voorbeeld:”
“Indien een product defect raakt vanwege een fabricagefout binnen 1 jaar na uitlevering, buiten de eerste 7 dagen na uitlevering, dan wordt het product opgestuurd voor reparatie naar een reparatiecentrum of naar de desbetreffende leverancier. Alle kosten voor reparatie en verzending neemt AlleFilmsKijken.com voor haar rekening.

Indien u het product wenst te retourneren, zal de levering moeten voldoen aan de door AlleFilmsKijken.com verstrekte instructies. Kijk hiervoor onder de kop “Retour voorwaarden/staat van het product”.

Mocht het voorkomen dat uw product binnen de garantietermijn kapot gaat, dan dient u rekening te houden met de volgende punten:

 • Wij raden u aan om een gedegen omverpakking te gebruiken die om de originele verpakking van het product heen zit, indien redelijkerwijze mogelijk. Bijvoorbeeld de originele AlleFilmsKijken doos waar het product in geleverd werd. We willen u ook adviseren om geen stickers en/of andere biljetten op de originele verpakking te plakken en/of te schrijven op de originele verpakking.
 • Voor alle reparatiezendingen binnen de garantietermijn waarbij geen defect geconstateerd wordt, wordt € 50,- incl. btw aan onderzoekskosten berekend, excl. verzendkosten.
 • Wanneer u niet akkoord gaat met de prijsopgave, dan dient u alleen de kosten te betalen voor onderzoek en verzendkosten.
 • U dient bij de retourzending een ingevuld retourformulier te voegen met de omschrijving van het defect en daarbij uw NAW gegevens.

Indien u het product wenst te retourneren, zal de levering moeten voldoen, conform de door AlleFilmsKijken.com verstrekte instructies. Kijk hiervoor onder de kop “Retour voorwaarden/staat van het product”.

Mocht het voorkomen dat uw product buiten de garantietermijn defect raakt, dan dient u rekening te houden met de volgende punten:

 • Wij raden u aan om een gedegen omverpakking te gebruiken die om de originele verpakking van het product heen zit, indien redelijkerwijze mogelijk. Bijvoorbeeld de originele AlleFilmsKijken doos waar het product in geleverd werd. We willen u ook adviseren om geen stickers en/of andere biljetten op de originele verpakking te plakken en/of te schrijven op de originele verpakking.
 • Voor alle reparaties wordt € 50,- inclusief BTW aan onderzoekskosten berekend. Deze kosten komen te vervallen zodra u ons opdracht geeft het product te repareren tegen de prijs zoals vermeld in de reparatieofferte. Indien er geen defect geconstateerd wordt, wordt eveneens € 50,- incl. btw aan onderzoekskosten in rekening gebracht.
 • U dient bij de retourzending een ingevuld retourformulier te voegen met de omschrijving van het defect, en daarbij uw NAW gegevens.

Indien u het product wenst te retourneren, zal de levering moeten voldoen, conform de door AlleFilmsKijken.com verstrekte instructies. Kijk hiervoor onder de kop “Retour voorwaarden/staat van het product

Overige Retour

Komt de levering niet overeen met wat u besteld heeft, dan kunt u deze producten uiteraard terugsturen. Wij zullen na ontvangst van de retourzending het juiste product zo spoedig mogelijk naar u opsturen.

Neem vooraf wel eerst contact op met onze afdeling verkoop [email protected]

Indien u het product wenst te retourneren, zal de levering moeten voldoen, conform de door AlleFilmsKijken verstrekte instructies. Kijk hiervoor onder de kop “Retour voorwaarden/staat van het product”.

Wanneer u een bestelling krijgt aangeleverd die ernstig beschadigd is en u kunt al zien dat een of meerdere producten defect zijn, kunt u de bestelling weigeren.

Neem vervolgens zo snel mogelijk contact op met onze afdeling aftersales [email protected]

Wanneer u het pakket niet heeft geweigerd, kunt u de zending naar ons terugsturen. Wij zullen na ontvangst van het track en trace nummer van de retourzending een nieuw product zo spoedig mogelijk naar u opsturen.

Indien u het product wenst te retourneren, zal de levering moeten voldoen, conform de door AlleFilmsKijken verstrekte instructies. Kijk hiervoor onder de kop “Retour voorwaarden/staat van het product”.

Retour aanvraag