© Copyright 2006-2014 AlleFilmsKijken

MT_logo-small

AlleFilmsKijken is een geregistreerd merk van MtSystems.nl Alle rechten voorbehouden.

Copyright

  • Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, bij AlleFilmsKijken.
    Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van bezoekers, waarbij het niet is toegestaan adresgegevens en teksten van de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/ of het printen van een enkele hard copy. Geen enkel deel van de AlleFilmsKijken site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website en het is niet toegestaan om de site te kopiëren, op andere wijze te verveelvoudigen of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Onrechtmatig gebruik

  • Indien AlleFilmsKijken op enige andere site onrechtmatig gebruik aantreft van teksten, afbeeldingen of andere elementen die onder de auteursrechtelijke bescherming ressorteren, zien wij ons genoodzaakt een factuur te sturen aan de verantwoordelijke site-eigenaar. Per onrechtmatig overgenomen element zullen wij een prijs vaststellen.

Merken

  • Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van AlleFilmsKijken, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van AlleFilmsKijken is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.